Nie dzielcie się i sprzeczajcie...

                       Kiedy w poniedziałek 24.09.2012. byliśmy u Brata Zygmunta z obrazem Matki Boskiej z Gwadelupe, żegnając się z Nim usłyszałem od Niego takie to słowa: „Nie dzielcie się i sprzeczajcie o drobiazgi nie liczące się w rzeczywistości szczegóły lecz dbajcie o jedność i dobro Zakonu by służył On w równej mierze wszystkim Braciom”.

                     Uważam, że Brat Zygmunt w swojej mądrości życiowej przerósł nas wszystkich, a przy tym do końca żył przeświadczeniem, że z Naszej Wspólnoty może emanować tylko dobroć, miłosierdzie, jedność połączona z nierozerwalnym braterstwem w oparciu o wielkie poczucie odpowiedzialności, troski o innych i niezłomną wieź patriotyczną jako skutek wspólnie przeżytych przełomowych wydarzeń historycznych.

                                                                                                 Wielki Rycerz

                                                                                                Zbigniew Kurpiel