Ostatnie pożegnanie Brata Zygmunta

  z1          Zacny Bracie Zygmuncie, Rycerzu Kolumba

    W imieniu Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce jako Delegat Rejonowy chciałbym podziękować za Twoją obecność wśród nas Rycerzy.

    W dniu 10 kwietnia 2010 r. na zebraniu założycielskim z Twoim udziałem została powołana pierwsza w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej Rada Rycerzy Kolumba im. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie.

    Na certyfikacie upamiętniającym założenie Rady wydanym przez Radę Najwyższą Rycerzy Kolumba w New Haven widnieje Twoje nazwisko. Dokument ten przekazuję na pamiątkę Twojej Rodzinie.

    Pomimo postępującej choroby brałeś czynny udział w działalności naszej Rady.

    Pomagałeś biednym ludziom biorąc udział w akcjach charytatywnych prowadzonych przez Rycerzy Kolumba. Uczestniczyłeś aktywnie w Zebraniach Rady Rycerzy Kolumba.z2

    Zamówiłeś i przekazałeś Rycerzom breloczki z krzyżem i napisem „Nie wstydzę się Jezusa”. Jeden z nich przekazuję na pamiątkę Twojej Rodzinie wraz z Twoją szarfą rycerską.

    Bracie Zygmuncie byłeś prawym człowiekiem o szlachetnym sercu i wielkiej kulturze osobistej. Będzie nam brakowało Ciebie w naszej rycerskiej braci.

    Odchodzisz do domu Ojca Naszego, Boga Miłosiernego. Żegnamy Ciebie na zakończeniu Twojej pielgrzymki na ziemi i mamy niezłomną wiarę i nadzieję, że zobaczymy się z Tobą w życiu wiecznym.

 

                                                                                                        Wacław Huryn