Deklaracja

Deklaracja członkowska Rycerzy Kolumba

Jeśli jesteś mężczyzną, który ukończył 18 lat, jesteś głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego, czujesz wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary, masz otwarte serce na czynienie dobra i działanie w duchu charyzmatów miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu możesz zostać przyjęty do największej na świecie organizacji katolików-mężczyzn - Zakonu Rycerzy Kolumba.

Aby zostać Rycerzem Kolumba wypełnij załączoną deklarację, uzyskaj poparcie członka Rady Rycerzy Kolumba (tzw. wprowadzającego) lub dołącz zaświadczenie od Proboszcza swojej Parafii potwierdzające, że jesteś praktykującym katolikiem i poddasz się rozmowie kwalifikacyjnej z Kapelanem Rady

Deklaracja członkowska do pobrania poniżej:

http://www.rycerzekolumba.com/ftp/zgloszenie.pdf