Nasza działalność

Rycerze naszej Rady biorą czynny udział w życiu parafii, a także angażują
się w ważne akcje o szerszym zasięgu.
Prowadzona od kwietnia 2010 roku działalność Rady w Mierzynie zaowocowała
wieloma dziełami:

- prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej podczas nawiedzenia Relikwii 
Krzyża Świętego,

- przewożenie Relikwii Krzyża Św.podczas peregrynacji po parafiach diecezji
szczecińsko-kamieńskiej,

- czynny udział w akcjach dotyczących obrony życia,

- przeprowadzono kwestę na rzecz powodzian z południa Polski,

- rozdano sprzęt AGD i RTV: telewizory, zmywarki, odkurzacz, pralki, 
kuchenkę gazowo-elektryczną, drukarkę komputerową, mnóstwo gier
komputerowych, wieżę radiową, rowery oraz wiele innych przedmiotów,

- w celu rozszerzenia informacji o Zakonie Rycerzy Kolumba udzielono wywiadu
dla Radia Szczecin oraz wykonano ramki pod tablice rejestracyjne samochodów
z logo i adresem internetowym naszej Rady,

- na dzień Św. Mikołaja ufundowano w porozumieniu z ks. Proboszczem paczki
dla wszystkich ministrantów naszej parafii,

- z okazji Świąt Bożego Narodzenia rozdano paczki ze słodyczami i owocami,

- dostarczono potrzebującym dzieciom prezenty zakupione przez parafian w
ramach akcji "Świąteczna Paczka" .