Charyzmaty Zakonu

CHARYZMATY ZAKONU RYCERZY KOLUMBA

Rycerze Kolumba koncentrują swoją działalność wokół czterech głównych charyzmatów:

  1. miłosierdzia,
  2. jedności,
  3. braterstwa
  4. patriotyzmu.

Są one zarazem kolejnymi stopniami wtajemniczenia w duchowość Zakonu. Wyznaczają nasze kierunki działania zewnętrznego i pracy nad sobą.


1. MIŁOSIERDZIE
Wiara w Boga inspiruje nas do działania. Nie ma lepszego sposobu doświadczenia miłości niż poprzez pomoc osobom w potrzebie. Rycerze Kolumba odpowiadają na to wezwanie każdego dnia. Nasza wiara katolicka uczy nas: "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego." Członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba okazują miłość do bliźnich poprzez dawanie swego czasu, wsparcie materialne i duchowe. Poprzez pomoc swoim braciom, rodzinom i naszym wspólnotom w potrzebie.

2. JEDNOŚĆ
Członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba wiedzą, że - razem - mogą osiągnąć o wiele więcej niż każdy z nas mógłby osiągnąć indywidualnie. Dlatego nasza jedność jest tak ważna we wzajemnym wspieraniu się. Jedność nie oznacza unifikacji. Różnice opinii w ucieraniu wspólnego stanowiska budują naszą prawdziwą jedność w duchu naszych charyzmatów, tak by każdy Rycerz mógł liczyć na wsparcie i zachęty swojego brata w pracy na rzecz swojej parafii i wspólnoty.

3. BRATERSTWO
Założyciel Rycerzy Kolumba  Michael J. McGivney podjął trud budowania Zakonu celem niesienai braterskiej pomocy osieroconym rodzinom i bliznim swojej parafii. Ten cel rozwinął sią w pomoc niesioną sobie na wzajem i rozkwitł w postaci braterskiej pomocy ubezpieczniowej.

4. PATRIOTYZM
Członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba w kazdym zakątku świata, są patriotami swoich ojczyzn. Jesteśmy dumni z naszego przywiązania do Boga i Ojczyzny. Zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym, Rycerze pokazują, że katolicy są patriotami dumnymi ze swej narodowości i swego kraju. Włączają się aktywnie w działalność publiczną dbając o dobro swojej ojczyzny i poprzez to dając świadectwo dbania o dobro Zakonu.