Zakon w Polsce

Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce

W roku 2005 jeszcze za życia i z inspiracji Jana Pawła II władze najwyższe Zakonu Rycerzy Kolumba decydują się na pierwsze po ponad 100 latach wejście do nowego kraju i pierwsze wejście na teren Europy - do Polski.

Po zaproszeniu do Polski Zakonu przez JE Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa Glempa, Ks. Kard. Franciszka Macharskiego i Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, Zakon stawia swoje pierwsze kroki w Ojczyźnie Jana Pawła II.

Dość szybko do grona zapraszających hierarchów dołączają Metropolita Warszawski Abp. Kazimierz Nycz, Metropolita Lubelski Abp Jóżef Życiński, Metropolita Radomski Abp. Zygmunt Zimowski, Metropolita Łomżyński Abp Stanisław Stefanek, a także Metropolita Katowicki Abp Damian Zimoń, Metropolita Warszawsko-Praski Abp Henryk Hoser, Metropolita Gdański Abp Sławoj Leszek Głódź,  Metropolita Sosnowiecki Bp Grzegorz Kaszak, Metropolita Szczecińsko-Kamieński Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Częstochowski Abp Stanisław Nowak.

Pierwsza kilkudziesięcio osobowa grupa założycielska szybko rozrasta się do 150 osób w roku 2006. Pierwsza inicjacja w Polsce ma miejsce 03.03.06 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Powstają pierwsze Rady Lokalne Rycerzy Kolumba w Polsce zaczynające się od numeru porządkowego 14.000, przypisywanego każdej nowo powstałej Radzie. W rok później rozszerzona zostaje grupa założycieli która opracowuje przy udziale Braci z centrali Zakonu w New Haven dokumenty programowo-organizacyjne dla Polski. 11.04.08 Zakon Rycerzy Kolumba zostaje wpisany do Krajowego rejestru Sądowego w Polsce.

W roku 2010 odbyły się pierwsze w historii Zakonu w Polsce wybory władz krajowych.